Liepājas pilsētas noformēšana Ziemassvētkiem - atsevišķu jaunu noformējuma elementu un kompozīciju izveidošana, integrējot esošos noformējuma elementus, to remonts, uzstādīšana, uzturēšana un remonts (LPP 2019/62)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • 22. maijs, 2019
  • 19. jūnijs, 2019

  Dokumenti

  Piezīmes

  Kontakti

  Aija Drulle
  Publisko iepirkumu daļas juriste 
  Tālrunis: 63 422 336
  Fakss: 63 404 777
  E-pasts: iepirkumi@liepaja.lv