Liepājas pilsētas noformēšana Ziemassvētkiem - atsevišķu jaunu noformējuma elementu un kompozīciju izveidošana, integrējot esošos noformējuma elementus, to remonts, uzstādīšana, uzturēšana un remonts (LPP 2019/62)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 22. maijs, 2019
  • 19. jūnijs, 2019
  • 26. jūnijs, 2019
  • 10. jūlijs, 2019

  Piezīmes

  Rezultāti

  1.iepirkuma daļa

  Līguma izpildītājs: SIA “MERRY DECO” (42103082060)
  Līgumcena: EUR 59 209,00, neskaitot PVN

  2.iepirkuma daļa

  Līguma izpildītājs: SIA “MERRY DECO” (42103082060)
  Līgumcena: EUR 17 420,00, neskaitot PVN

  3.iepirkuma daļa

  Līguma izpildītājs: SIA “MERRY DECO” (42103082060)
  Līgumcena: EUR 12 294,00, neskaitot PVN

  Līguma izpildes termiņš katrai iepirkuma daļai: no 2019.gada 30.novembra līdz 2020.gada 1.februārim