Novērošanas un kontroles ierīču iegāde projekta LLI-269 “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” ietvaros” ietvaros (LPP 2019/10)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 11. februāris, 2019
  • 20. marts, 2019
  • 27. marts, 2019
  • 28. marts, 2019

  Dokumenti

  Piezīmes

  Iepirkuma procedūra pārtraukta