Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā” (LPP 2019/34)

  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 29. maijs, 2019
  • 21. jūnijs, 2019

  Dokumenti

  Piezīmes

  Rezultāti

  Līguma izpildītājs: SIA "ViaFuture" (40103893932)
  Līgumcena: EUR 195 100,00, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: Projektēšanas līguma izpildes termiņš ir 210 (divi simti desmit) dienas pēc Līguma noslēgšanas. Autoruzraudzības izpildes termiņš ir brīdis, kad būve ir pieņemta ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.