Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā” (LPP 2019/16)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 4. marts, 2019
  • 27. marts, 2019
  • 3. aprīlis, 2019
  • 4. aprīlis, 2019

  Dokumenti