Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā” (LPP 2019/48)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 10. aprīlis, 2019
  • 2. maijs, 2019
  • 22. maijs, 2019
  • 1. jūlijs, 2019

  Piezīmes

  Rezultāti

  Līguma izpildītājs: SIA “JOE” (43603067147)
  Līgumcena: EUR 56 200,00, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: 250 (divi simti piecdesmit) dienas