Par energopārvaldības sistēmas ISO 50001:2011 sertificēšanu un uzraudzīšanu

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • 2. janvāris, 2019
  • 10. janvāris, 2019

  Dokumenti

   Piezīmes

   Līguma izpildītājs: SIA “Bureau Veritas Latvia” (50003304441)
   Līgumcena: EUR 2 960,00, neskaitot PVN
   Līguma izpildes termiņš:2021.gada 22.jūnijs