Par energopārvaldības sistēmas ISO 50001:2011 sertificēšanu un uzraudzīšanu

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • 2. janvāris, 2019
  • 10. janvāris, 2019

  Piezīmes

  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 10.janvārim, plkst 11:00

  Kontakti

  Mārtiņš Tīdens

  Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos

  martins.tidens@liepaja.lv 

  tālrunis - 63404784