Par informatīvo un reklāmas materiālu druku un piegādi (LRTIB/2018/3)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • 14. decembris, 2018
  • 9. janvāris, 2019

  Dokumenti

  Piezīmes

  Kontakti

  SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”

  Inta Šoriņa

  e-pasta adrese: inta@liepaja.travel   
  t. +371 63427703, 

  mob.t. + 371 29118867