Par nojumju piegādi un uzstādīšanu pie O.Kalpaka tilta, Liepājā (LPP 2019/26)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • 14. marts, 2019
  • 27. marts, 2019

  Piezīmes

  Kontakti

  Blāzma Stivriņa
  Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste
  Tālrunis: 63 422 336
  Fakss: 63 404 777
  E-pasts: iepirkumi@liepaja.lv