Par Online web enerģijas patēriņa monitoringa rīka pakalpojuma iegādi.

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Atjaunots:
  • 10. aprīlis, 2019
  • 10. maijs, 2019
  • 21. maijs, 2019

  Dokumenti

   Piezīmes

   Rezultāti

   Līguma izpildītājs: SIA "Data Mining Solutions" (40103044770)
   Līgumcena: EUR 9 000,00, neskaitot PVN
   Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši