Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ēkas pārbūve Siļķu ielā 7, Liepājā, 1.kārta” (LPP 2019/4)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 21. janvāris, 2019
  • 20. marts, 2019
  • 27. marts, 2019
  • 28. marts, 2019

  Dokumenti

  Piezīmes

  Iepirkums pārtraukts.

  Kontakti

  Baiba Akmentiņa-Čerņecova
  Publisko iepirkumu daļas vadītājas vietniece 
  Tālrunis: 63 04405
  Fakss: 63 404 777
  E-pasts: iepirkumi@liepaja.lv