Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā” (LPP 2018/171)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • 27. novembris, 2018
  • 9. janvāris, 2019

  Piezīmes

  Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!

  Kontakti

  Anete Skujiņa
  Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste 
  Tālrunis: 63 422 336
  Fakss: 63 404 777
  E-pasts: iepirkumi@liepaja.lv