Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā” (LPP 2018/171)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 27. novembris, 2018
  • 9. janvāris, 2019
  • 22. marts, 2019
  • 8. jūlijs, 2019

  Piezīmes

   

  Rezultāti

  Līguma izpildītājs: AS “UPB” (42103000187) 
  Līgumcena: EUR 4 506 914,55, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: 360 (trīs simti sešdesmit)  dienas