Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Lietus kanalizācijas kolektora izbūve Jūrmalas parkā, Peldu un Hika ielu posmos, Liepājā 1.kārtas būvdarbi” (LPP 2019/24)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • 11. marts, 2019
  • 3. aprīlis, 2019

  Piezīmes

   

  Kontakti

  Anete Skujiņa
  Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste
  Tālrunis: 63 422 336
  Fakss: 63 404 777
  E-pasts: iepirkumi@liepaja.lv