Par tiesībām veikt īpašuma apdrošināšanu (LPP 2019/5)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 1. marts, 2019
  • 10. aprīlis, 2019
  • 2. maijs, 2019
  • 3. maijs, 2019

  Dokumenti

  Piezīmes

  Līguma izpildītājs: AAS “BTA Baltic Insurance Company” (40103840140) 
  Kopējā piedāvātā apdrošināšanas prēmija vienam gadam EUR 55 844,00, bez PVN, triju gadu periodam EUR 167 532,00, bez PVN.
  Līguma izpildes termiņš: 3 (trīs) gadi

  Kontakti

  Baiba Akmentiņa-Čerņecova
  Publisko iepirkumu daļas vadītājas vietniece 
  Tālrunis: 63 04405
  Fakss: 63 404 777
  E-pasts: iepirkumi@liepaja.lv