Par tiesībām veikt reklāmas objektu izvietošanu pašvaldības reklāmas stendos, sabiedriskā transporta pieturvietās un citos reklāmas objektos un šo reklāmas nesēju uzturēšanu Liepājā (LPP 2019/52)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 5. jūnijs, 2019
  • 19. jūnijs, 2019
  • 10. jūlijs, 2019
  • 2. augusts, 2019

  Piezīmes

  Rezultāti

  Līguma izpildītājs: SIA “Mārketinga projektu aģentūra Fortius” (42103027961)
  Līgumcena: EUR 38 958,58, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši