Par transporta līdzekļa piegādi (LPP 2019/2)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • 10. janvāris, 2019
  • 23. janvāris, 2019

  Piezīmes

  Kontakti

  Blāzma Stivriņa
  Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste 
  Tālrunis: 63 422 336
  Fakss: 63 404 777
  E-pasts: iepirkumi@liepaja.lv