Par transporta līdzekļa piegādi (LPP 2019/2)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 10. janvāris, 2019
  • 23. janvāris, 2019
  • 6. februāris, 2019
  • 27. februāris, 2019

  Piezīmes

  Rezultāti

  Līguma izpildītājs: SIA “Green Motors" (40203013086)
  Līgumcena: EUR 30 334,71, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) dienas