Pārtikas produktu piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei "Saulīte" atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem (LPP 2019/141)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 19. decembris, 2019
  • 29. janvāris, 2020
  • 11. marts, 2020