Rojas ielas ietves pārbūve posmā no Mirdzas Ķempes ielas līdz zemesgabalam Rojas ielā 36, Liepājā (LPP 2019/27)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 14. marts, 2019
  • 27. marts, 2019
  • 3. aprīlis, 2019

  Piezīmes

   

  Rezultāti

  Līguma izpildītājs: SIA "CTB" (42103019682)
  Līgumcena: EUR 46 253,19, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš:  60 (sešdesmit) dienas