Seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas aktivitāšu nodrošināšana projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros (LPP 2018/172)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 28. novembris, 2018
  • 12. decembris, 2018
  • 16. janvāris, 2019
  • 21. janvāris, 2019

  Dokumenti

  Piezīmes

  Rezultāti

  Līguma izpildītājs: Biedrība “Papardes zieds” (40008010971)
  Līgumcena: EUR 14 447,57, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: 2018./2019.mācību gads - 2019./2020.mācību gads (līdz 2020.gada 1.aprīlim)