Seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas aktivitāšu nodrošināšana projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros (LPP 2018/172)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Atjaunots:
  • 28. novembris, 2018
  • 12. decembris, 2018
  • 6. decembris, 2018

  Piezīmes

  Kontaktpersona

  Aija Drulle
  Publisko iepirkumu daļas juriste
  Tālrunis: 63 422 336
  Fakss: 63 404 777
  E-pasts: iepirkumi@liepaja.lv