Slēgtu vasaras dienas nometņu organizēšana bērniem (LPP 2019/40)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 5. aprīlis, 2019
  • 24. aprīlis, 2019
  • 15. maijs, 2019
  • 20. maijs, 2019

  Piezīmes

  1. un 3. iepirkuma daļā iepirkums izbeigts bez rezultāta

  Līguma izpildītājs 2.iepirkuma daļā : Ineses GŪTMANES psihologa privātprakse.
  Līgumcena: EUR 6500,00, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: no 2019.gada 1.jūlija līdz 19 jūlijam.

  Kontakti

  Baiba Akmentiņa-Čerņecova
  Publisko iepirkumu daļas vadītājas vietniece 
  Tālrunis: 63 04405
  Fakss: 63 404 777
  E-pasts: iepirkumi@liepaja.lv