Teritorijas labiekārtojums Karostā, “Lāčplēša dārzs” daļai, Liepājā (LPP 2018/179)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 7. decembris, 2018
  • 19. decembris, 2018
  • 9. janvāris, 2019

  Piezīmes

   

  Rezultāti

  Līguma izpildītājs: SIA “MITBAU AC” (4343603066688)

  Līgumcena: EUR 44 256,95, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) dienas