Izsludina konkursu uz divu izglītības iestāžu vadītāju amatiem10. jūlijs, 2019Izglītība

  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde no 10. jūlija izsludina konkursu uz vakantajām Liepājas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Kriksītis" vadītāja amatu un Liepājas Līvupes pamatskolas-attīstības centra direktora amatu.

  Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Kriksītis” bērniem ar valodas attīstības traucējumiem atrodas E. Veidenbauma ielā 16. No 1995. gada speciālā pirmsskolas izglītības iestāde atrodas jaunās telpās, kurās darbojas 3 grupas bērniem ar valodas traucējumiem. Vietu skaits – 40.

  Ar pilsētas domes 13. jūnija sēdes lēmumu tika akceptēts speciālās pirmsskolas izglītības iestāde "Kriksītis" vadītājas Irēnas Putres iesniegums par atbrīvošanu no amata ar 31. augustu.

  Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs atrodas trijās ēkās - Uliha ielā 56, Klaipēdas ielā 94 un 2018. gada 1. septembrī pievienotajās Liepājas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” telpās Ezera ielā 53/55. Skolā mācās 209 bērni ar īpašām vajadzībām, skolā ir internāts.

  Skola aktīvi iesaistījusies valsts speciālās izglītības pārveidē un attīstībā. Skola pirmā valstī uzsāka profesionālās pamatizglītības programmu apmācību. Skolas mācību saturs orientēts uz dzīvei nepieciešamo praktisko zināšanu un iemaņu apguvi profesionālas pamatizglītības programmās: “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “ Ēdināšanas pakalpojumi”, audzēkņiem iegūstot pavāra palīga kvalifikāciju.

  No 1994. gada līdz 2018. gada decembrim skolu vadīja Atis Brikmanis, kurš devās pelnītā atpūtā. Šobrīd skolas direktora pienākumu izpildītāja ir Sarmīte Sidorova.

  Skatīt konkursa nolikumu

  Papilu informācija mājaslapas sadaļā Vakances 

  Pieteikumi uz abu izglītības iestāžu vadītāju amatiem iesniedzami Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē līdz 29. jūlijam plkst. 17.00 personīgi Izglītības pārvaldē 15. kabinetā, Uliha ielā 36 vai nosūtot pasta sūtījumu uz adresi – Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, Uliha iela 36, Liepāja, LV 3401.  Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu var nosūtīt uz e-pastu info@liepaja.edu.lv.

  Informāciju sagatavoja

  Gunta Jākobsone
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 29 106 561
  E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv