Izsludina pieteikšanos bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursam13. februāris, 2019Izglītība

  1 no 1Projektu iesniegumi tiek pieņemti no 2019. gada 18. februāra līdz 5. martam.

  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde no 18. februāra līdz 5. martam izsludina pieteikšanos bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursam 2019. gada vasaras un rudens brīvlaikiem pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.

  Atpūtas nometņu mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, bērnu un jauniešu radošo prasmju attīstību un sociālās pašizpausmes brīvlaiku periodā.

  Projektu iesniegumi tiek pieņemti no 2019. gada 18. februāra līdz 5. martam Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes 15. kabinetā, darbdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. Tālrunis: 63 489 143.

  Konkursā var piedalīties gan juridiskas personas, kuras reģistrētas Uzņēmuma reģistrā, kā arī ikviena fiziska persona, kura rīko bērnu un jauniešu nometnes Liepājas pilsētas izglītojamajiem.

  Projektu pieteikumi tiks vērtēti pēc projekta atbilstības konkursa mērķiem, kā arī vērtējot izvirzītās novitātes, iesākto tradīciju turpināšanu utt.

  Liepājas pilsētas budžetā šogad skolēnu nometņu atbalstam ieplānots līdzfinansējums 34 072 eiro apmērā. Pagājušajā gadā no 24 iesniegtajiem projektiem tika atbalstīti 21.

  Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms – ne vairāk kā 70% no projekta kopējām izmaksām. Minimālais nometnes dalībnieku skaits – 20, minimālais nometnes ilgums – 7 dienas vasaras nometnēm un 5 –rudens nometnēm.

  Informāciju sagatavoja

  Gunta Jākobsone
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  Sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 63 489 132
  Mobilais tālrunis: 29 106 561
  E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv