Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Līdzdalība pilsētas attīstībā

Liepājas pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā, lai pilsētas attīstība atbilstu sabiedrības interesēm un vajadzībām.

Sabiedrības līdzdalība var izpausties dažādos veidos: dalība publiskajās apspriešanās, sabiedriskajās apspriedēs, formālās un neformālās darba grupās, konsultatīvajās padomēs, komisijās, forumos, sniedzot rakstisku viedokļi un piedaloties vēl citās līdzdalības aktivitātēs.

Kā viena no līdzdalības formām ir piedalīšanās publiskajās apspriešanās.

Tāpat iedzīvotāji ar saviem ieteikumiem var vērsties Liepājas pašvaldībā, iesniedzot iesniegumu.

Savus priekšlikumus vai ierosinājumus var izteikt, tiekoties ar deputātiem iedzīvotāju pieņemšanas laikos.

Iedzīvotājiem ir iespēja līdzdarboties gan individuāli, gan kā fiziskām personām. Tā var būt iesaistīšanās gan formālās (piemēram, biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības, darba devēju organizācijas, reliģiskas organizācijas), gan neformālās (nereģistrētas iniciatīvu grupas, interešu apvienības) sabiedrības grupās.

  • Atjaunots:
  • 13. jūlijs, 2022