Liepājas apstādījumu veidošanas un labiekārtošanas apspriešana

No 15. jūlija līdz 5. augustam ikviens liepājnieks un interesents ir aicināts piedalīties aptaujā par Liepājas pilsētas apstādījumu attīstīšanu. Aptauju, vēloties uzklausīt sabiedrības viedokli, organizē jaunās apstādījumu attīstības koncepcijas izstrādes darba grupa.

Aptauja noslēgusies.

Šajā rudenī deputātiem izskatīšanai un apstiprināšanai paredzēts iesniegt Liepājas pilsētas apstādījumu attīstības koncepcijas projektu 2020.–2024.gadam. Aptaujas dalībnieku atbildes, viedokļi un ieteikumi tiks izmantoti/iekļauti projektā, kas pēc deputātu pozitīva lēmuma tuvākajos gados kļūs par pamatdokuments pilsētas apstādījumu struktūras pilnveidošanai, uzturēšanai un tam nepieciešamo budžeta līdzekļu plānošanai.

Aptaujas dalībnieki ir aicināti izteikt savu vērtējumu par iepriekšējās apstādījumu koncepcijas 2016.–2019. gadam ietvaros paveikto,  turklāt anketā ir iespēja raksturot esošās apstādījumu teritorijas - parkus, skvērus, košumaugu un puķu stādījumus. Anketā ietverts arī jautājums par zaļajām teritorijām mikrorajonos un “atvērtie” jautājumi par to, kā Liepāju darīt vēl zaļāku un pievilcīgāku turpmāk.

Koncepcijas izstrādes darba grupa, kuras sastāvā ir Būvvaldes, Komunālās pārvaldes un citu iestāžu speciālisti, jau ir sagatavojuši piedāvājumu konkrētu pilsētas objektu apkārtnes labiekārtošanai, pārveidei vai jaunu apstādījumu izveidošanai. Aptaujas dalībniekiem ir dota iespēja sniegt savu vērtējumu par katra šāda priekšlikuma aktualitāti skalā no “ļoti aktuāli” līdz “nav nepieciešams” vai arī uzrakstīt/ieteikt/paust savas idejas.

Pēc aptaujas termiņa beigām darba grupa izvērtēs kopējos rezultātus un iespējas respondentu priekšlikumus un ierosinājumus īstenot no pilsētas plānošanas, finanšu pieejamības, apstādījumu uzturēšanas un citiem aspektiem.

Jaunā apstādījumu attīstības koncepcija nepieciešama, jo šogad beidzas koncepcijas 2016.–2019.gadam termiņš. 

Četros iepriekšējos gados saskaņā ar iepriekšējo dokumentu ir paveikts plašs un lietderīgs darbs, kura iznākumā ir paplašināti, ar dažādiem augiem bagātināti esošie un izveidoti jauni apstādījumi.

“Pilsēta ir darīta košāka un zaļāka,” uzskata Komunālās pārvaldes dārzniece Alda Damberga.

Pateicoties koncepcijai un tam atbilstoši plānotajiem līdzekļiem, izveidotas jaunas puķu dobes Lāčplēša dārzā - pie bērnu rotaļu laukuma, Klaipēdas un Ventas ielas krustojumā, peoniju dobe Raiņa parkā, skujeņu dobe pie Centrālkapiem - Ganību ielas pusē, "Puķu upe" Karostā - pie Kalpaka tilta Atmodas bulvāra pusē. Izveidots arī jauns skvērs - Zirņu un Ganību ielas stūrī. Uz ceļu barjerām Brīvības ielā, Raiņa un Rīgas ielas krustojumā, Jaunā ostmalā un citur vasarās izvietotas vasaras puķu kastes, papildināti rožu stādījumi Rožu laukumā un pie Gulbju dīķa, savukārt Jūrmalas parkā atjaunota vēsturiskā  Akmens dobe un rekonstruēta piegulošā teritorija.

Uzziņai

Liepājas pilsētas Apstādījumu koncepcijā 2016. - 2019. gadam bija iekļauti priekšlikumi pilsētas apstādījumu papildināšanai un tam paredzamās aptuvenās izmaksas, kā arī jauno koku stādījumu un esošo koku vainagu kopšanas plāns. Esošie apstādījumi un puķu dobes pilsētā tika saglabāti un koptas, taču daudzviet apstādījumus pašvaldība paredzēja pilnveidot, bet vēl daudzviet – veidot no jauna. Līdzīgu pieeju jeb principus darba grupa ievēro, izstrādājot arī jauno apstādījumu paplašināšanas un attīstības rīcības dokumentu.

Visu apstādījumu un zaļo teritoriju veidošanas un uzturēšanas pakalpojumu kopējās izmaksas Liepājā:

  • 2015. gadā - 406 437 eiro ar PVN,
  • 2016. gadā - 454 119 eiro ar PVN,
  • 2017. gadā - 476 790 eiro ar PVN,
  • 2018. gadā - 499 710 eiro ar PVN.

Informāciju sagatavoja

Aigars Štāls
Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists
E-pasts: aigars.stals@liepaja.lv
Tālrunis: 26 444 290

  • Atjaunots:
  • 6. augusts, 2019