Liepājas domes un iestāžu notikumu kalendārs: 14. līdz 20. janvāris11. janvāris, 2019Pašvaldība

  Pirmdiena, 14. janvāris

  9.00 Reliģisko lietu komisija, Liepājas domes 226. telpā.

  17.00 Administratīvā komisija, Jelgavas ielā 48.

  Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks tiksies ar Saeimu un valdību veidojošo partiju pārstāvjiem Rīgā, lai pārrunātu Liepājai aktuālus jautājumus.

  Otrdiena, 15. janvāris

  10.00 Pilsētas informātikas olimpiāde.

  10.40 Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša,  vietnieka pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunāra Ansiņa, vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos Ata Dekšņa un vietnieka stratēģiskās plānošanas jautājumos Ulda Seska.

  11.00 Transporta infrastruktūras komisija, Liepājas domes 226. telpā.

  11.30 Sociālo lietu komisija, E. Veidenbauma ielā 3, 311. telpā.

  14.00 Kurzemes Biznesa inkubatora Biznesa skola – biznesa ABC vidusskolas jauniešiem par uzņēmējdarbības uzsākšanu, Jauniešu mājā

  15.00 Bērnu tiesību aizsardzības komisija, Uliha ielā 36.

  15.00 Izglītības komisija, Liepājas domes 226. telpā.

  Trešdiena, 16. janvāris

  14.00 Iepirkumu komisija, Liepājas domes 207. telpā.

  16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, Liepājas domes 112. telpā.

  Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis piedalīsies Latvijas Lielo pilsētu asociācijas sēdē Rīgā.

  Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis un vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis tiksies ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu Jaunatnes politikas pamatnostādnes.

  Ceturtdiena, 17. janvāris

  8.10 Liepājas domes vadība informēs “Rietumu radio” klausītājus par aktualitātēm pašvaldībā.

  10.30 Pilsētas attīstības komiteja, Liepājas domes 226. telpā.

  12.00 Sociālo lietu, veselības  un sabiedriskās kārtības komiteja, Liepājas domes 226. telpā.

  13.00 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksme, Izglītības pārvaldē.

  13.00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja, Liepājas domes  226. telpā.

  14.00 Finanšu komiteja, Liepājas domes 226. telpā.

  15.30 Dzīvokļu komisija, Peldu ielā 5.

  Piektdiena, 18. janvāris

  Papildināts! 14.00 Vides komisija, Liepājas domes 226. telpā.

  Papildināts! 15.00 Apbalvojumu komisija, Liepājas domes 226. telpā. 

  19.00 Liepājas Skolēnu domes Jaunā gada balle, Liepājas Olimpiskajā centrā.

  Svētdiena, 20. janvāris

  16.00 Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis piedalīsies Barikāžu atceres dienai veltītajā piemiņas pasākumā, muzeja "Liepāja okupāciju režīmos" pagalmā.

  PI “Komunālā pārvalde” plānotie darbi

  1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  4. Sakarā ar ziemas laika apstākļu iestāšanos pilsētas ielu infrastruktūras un teritoriju labiekārtošanas būvobjektos ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums.
  5. Sakarā ar ziemas laika apstākļu iestāšanos Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbos par muzeja ēku Kungu ielā 24 ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums.
  6. Turpināsies telpu atjaunošana Draudzīgā aicinājuma 5. Vidusskolā un A. Puškina 2.vidusskolā.
  7. Turpināsies dzīvojamās ēkas pārbūve par biroja ēku Cenkones ielā 18/20.
  8. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
  9. Strādā Komunālās pārvaldes Ziemas dienests - diennakts dežuranta tālrunis: 22011963.

  Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.  

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
  Tālrunis: 63 404 775
  E-pasts: samd@liepaja.lv