Liepājas osta turpina piesaistīt jaunas kravas un strādā ar stabilu kravu plūsmu14. marts, 2019Uzņēmējdarbība

  2019. gada pirmajos divos mēnešos Liepājas ostā pārkrauts 1,2 milj. tonnu dažādu kravu. Lielākais īpatsvars ir lauksaimniecības kravām (43%), kam seko antracīts, celtniecības materiāli, ro-ro kravas un kokmateriāli. 2019. gada divos mēnešos beramkravas Liepājas ostā veido 79% no visām kravām, ģenerālkravas – 16%, bet lejamkravas – 5%. Janvārī un februārī apkalpoti 286 kuģi, bet iebraukuši un izbraukuši 4415 pasažieri.

  Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš norāda, ka 2019. gadā kravu apgrozījums Liepājas ostā ir stabils, atbilstoši plānotajam. Tāpat Liepājas SEZ pārvalde, sadarbībā ar ostas uzņēmējiem turpina jau iepriekš uzsāktos attīstības projektus un aktīvi strādā, lai piesaistītu jaunas kravas.

  Jānis Lapiņš, Liepājas SEZ pārvaldnieks: “Tranzītbiznesā nav divu vienādu gadu ar vienādu kravu apgrozījumu noteiktā laika periodā. Liepājas ostā galvenā kravu grupa ir lauksaimniecības kravas, kuru apjomus vistiešāk ietekmē sezonālie apstākļi t.sk. laika apstākļi. Iepriekšējā sezona bija sausa un karsta, graudi ir kvalitatīvi, līdz ar to likumsakarīgi, ka zemnieki par tiem vēlas saņemt augstāku samaksu, nekā pircēji ir gatavi maksāt. Tas nozīmē, ka šobrīd abas puses ir nogaidošās pozīcijās. Graudu apjoms ostas noliktavās ir liels un tas nozīmē, ka aktīva graudu kravu pārkraušana turpināsies nākamajos mēnešos.”

  Pirms gada Liepājas SEZ pārvalde uzsāka darbu, lai atjaunotu vēsturisko kravu plūsmu, ko savulaik nodrošināja dzelzceļa līnija Liepāja – Romni. Gada laikā Liepājas ostas stividorkompānijas pa dzelzceļu ir saņēmušas testa režīmā piecas kravas no dažādām Ukrainas stacijām ar lauksaimniecības produkciju. Pēdējo kravu nupat izkrāva “DanStore” termināls – 15 vagonus ar saulespuķu sēnalām, kopumā 1000 tonnas.

  Uldis Hmieļevskis, Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos: “Ukrainas virziens Liepājas ostai ir jauns izaicinājums, kuru 2018.gadā ir izdevies uzsākt, kopīgi strādājot Liepājas SEZ pārvaldei, pašvaldībai, Liepājas ostas stividorkompānijām, valdībai, Satiksmes ministrijai un “Latvijas Dzelzceļš” komandai. Uz Liepāju atgādātas piecas dzelzceļa kravu partijas no dažādiem Ukrainas reģioniem. SEZ pārvaldes uzdevums ir piesaistīt jaunas kravas Liepājas ostai un “atvērt” durvis uz jauniem reģioniem – ir daudzi priekšnoteikumi, lai tas, kas veiksmīgi strādāja pirms simts gadiem, strādātu arī šodien. Ir jāturpina darbs, lai vēsturisko kravu plūsmu atjaunotu, un tā veidotu būtisku Liepājas ostas kravu apgrozījuma daļu.”

  Šā gada februārī Liepājas ostā pārkrautas 614,5 tūkst. tonnu kravu. Lielākās kravu grupas – labība un labības produkti, celtniecības materiāli, antracīts, ro-ro kravas, koksnes šķelda un kokmateriāli.

  2019. gada februārī lielākais kravu apgrozījums bija LSEZ SIA “Liepaja Bulk Terminal Ltd” - 223 423,97 tonnas un LSEZ SIA “Ekers Stividors LP” – 135 709,61 tonnas. Kravu apgrozījuma pieaugums februārī bija arī LSEZ SIA “Laskana”, LSEZ SIA “DG Termināls”, LSEZ SIA “Terrabalt” un LSEZ SIA “Mols L”. Februārī apkalpoti 142 kuģi, bet iebraukuši un izbraukuši 2 260 pasažieri.

  Informāciju sagatavoja

  Līga Ratniece-Kadeģe
  Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes
  sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 29 233 446
  E-pasts: liga@lsez.lv