Liepājas pašvaldības pirmpirkuma tiesību izskatīšana

Personai, kura pērk vai pārdod Liepājas administratīvajā teritorijā nekustamo īpašumu, jāvēršas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, lai noskaidrotu, vai pašvaldība izmantos pirmpirkuma tiesības.

Pircējam vai pārdevējam jāiesniedz

  • pirkuma līguma oriģināls,
  • ja pirkuma līgumu vai tā norakstu par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu iesniedz pārdevēja vai pircēja pilnvarotā persona, jāiesniedz pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

Pašvaldība izvērtēs, vai nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas.

Lēmuma izsniegšana

  1. Ja pašvaldība atteikusies izmantot pirmpirkuma tiesības, 5 darba dienu laikā (pēc pirkuma līguma vai tā noraksta iesniegšanas pašvaldībā) tiek izsniegta izziņa par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu.
    Pēc izziņas saņemšanas par Liepājas pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām, personai ir tiesības reģistrēt zemesgrāmatā nekustamā īpašuma īpašnieku maiņu.

  2. Ja pašvaldība piekritusi izmantot pirmpirkuma tiesības, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, 20 darba dienu laikā (pēc pirkuma līguma vai tā noraksta iesniegšanas pašvaldībā) tiek izsniegts domes lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Izziņu vai domes lēmumu var saņemt

  • pa pastu,
  • klātienē Nekustamā īpašuma pārvaldē, Peldu ielā 5.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Nekustamā īpašuma pārvaldē

Pirmdiena: 8.30–18.00
Otrdiena: 8.30–17.00
Trešdiena: 8.30–17.00
Ceturtdiena: 8.30–17.00
Piektdiena: 8.30–16.00

Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 (vienu) stundu.

Konsultācijas par pakalpojumu un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot: 63 404 707 vai 26 451 922.

Normatīvie akti

*** Pakalpojuma apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv