Liepājas pilsētas domes pastāvīgās sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas sēdes darba kārtība9. augusts, 2018Pašvaldība

  Norises laiks: 2018. gada 9. augusts, plkst. 12.00
  Norises vieta: Liepāja, Rožu iela 6, 226. telpa

  Darba kārtība

  1. Par Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbu 2018.gada otrajā ceturksnī.
  2. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu.
  3. Par sadarbību ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra izveidei Liepājas pilsētas pašvaldībā.
  4. Par Dzīvokļu komisijas darbu 2018. gada pirmajā pusgadā.
  5. Par Sociālo lietu komisijas darbu 2018. gada pirmajā pusgadā.