Liepājas pilsētas politiskās vadlīnijas 2017.–2021. gadam

Attīstības plānošana ietver ne tikai teritorijas, bet arī politikas plānošanas dokumentu – Liepājas pilsētas politiskās vadlīnijas. Tas ir dokuments, kas atspoguļo ievēlēto pašvaldības deputātu apņemšanos attiecīgā sasaukuma darbības laikā.

Dokuments ir izstrādāts, izvērtējot hierarhiski augstākos Liepājas pilsētas ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentus. Vadlīnijas izstrādā deputātu pilnvaru laikam, tajās izvirza prioritāros virzienus un uzdevumus pašvaldību institūcijām.

Politisko vadlīniju dokumenti

  1. Liepājas pilsētas politisko vadlīniju uzdevumi 2017.–2021. gadam
    (detalizēti iepriekš apstiprinātie virzieni līdz uzdevumu līmenim).
  2. Liepājas pilsētas politiskās vadlīnijas 2017.–2021. gadam.