Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Materiāla palīdzība atsevišķā situācijā

Materiālu palīdzību var saņemt persona vai ģimene, kura objektīvu apstākļu dēļ ir nonākusi situācijā, kā risināšanai nepieciešams materiāls atbalsts, kuru nesaņemot pastāv risks būtiski pazemināties dzīves kvalitātei.

Materiālu palīdzību var saņemti tikai persona vai ģimene, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājā.

Materiālo palīdzību piešķir Liepājas domes Sociālo lietu komisija un izmaksā Liepājas Sociālais dienests, pamatojoties uz komisijas lēmumu.

Materiālās palīdzības maksimālais apmērs kalendārajā gadā ir valstī noteiktās minimālās algas apmērā.

Materiālās palīdzības saņemšanai persona Sociālajā dienestā vai Liepājas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā iesniedz Sociālo lietu komisijai adresētu iesniegumu un dokumentus, kas apliecina situācijas apstākļus un pamato materiālās palīdzības nepieciešamību.

Komisija izvērtē personas vai ģimenes, kura pieprasījusi materiālo palīdzību, situāciju, nepieciešamības gadījumā apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā un pieprasot informāciju no valsts un pašvaldības institūcijām vai citām personām, un pieņem lēmumu par materiālās palīdzības piešķiršanu un apmēru vai atteikumu piešķirt materiālo palīdzību.

Komisijas lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē. Savukārt Liepājas domes lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Informāciju un konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot Sociālajam dienestam pa tālruni: 63 489 668.

Personas pie Sociālā dienesta darbiniekiem var pieteikties šādos veidos:

  • Zvanot uz Sociālā dienesta informatīvo tālruni 63 489 655
  • Izmantojot e-pieraksta sistēmu, aizpildot pieteikuma anketu. Darbinieks atzvanīs uz pieteikumā norādīto tālruņa numuru un precizēs nākamos soļus, kas veicami palīdzības kārtošanai.

Pabalsta piešķiršanu nosaka Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 "Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem un materiālo palīdzību Liepājas valstspilsētas pašvaldībā".

*** Pakalpojuma "Pašvaldības pabalsts krīzes situācijā" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv