Metu konkursu rezultāti

Metu konkurss par Zirgu salas labiekārtojumu

2014. un 2015. gadā būvvalde organizēja metu konkursu „Brīvdabas sporta un aktīvā atpūtas centrs Zirgu salā, Liepājā”.

Metu konkursā tika iesniegti trīs piedāvājumi: ar devīzēm „V999”, „SLITA” un „VIKA ANKALA”. Konkursā uzvarēja piedāvājums ar devīzi „V999”, ko bija izstrādājis SIA “VINCENTS” (Jurģis Vizulis, Ojārs Šablovskis, Jūlija Kononova, Laura Meija, Signe Tauriņa).

Kopš 2015. gada, atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes projektam, turpinās Zirgu salas attīstība, lai šo dabas un ainaviskajām vērtībām bagāto teritoriju pievienotu pilsētas publisko ārtelpu sarakstam un radītu iecienītu un pievilcīgi vietu pilsētnieku atpūtai, apvienojot sportiskās aktivitātes ar dabas izzināšanas iespējām, saglabājot un nodrošinot ilgtspējīgu apsaimniekošanu dabas lieguma Natura 2000 teritorijai. Dabas aizsardzības pārvaldes projektā ir ņemtas vērā salas attīstības idejas, struktūra, funkcionālais zonējums, arhitektoniskie, ainaviskie un citi risinājumi, ko piedāvāja metu konkursa uzvarētāji.

Metu konkurss par Laumas rajona iekškvartāla renovāciju

2014. gadā tika organizēts metu konkurss par iekškvartāla renovāciju starp Krūmu, Siļķu, Mežu un Žagatu ielu.

Konkursam tika iesniegti pavisam trīs darbi – ar devīzēm: “Oāze”, “Aizvēja ielokā” un “Putnu ieleja”. Konkursā uzvarēja piedāvājums ar devīzi „Putnu ieleja”, autori – SIA “Gaiss arhitekti”, Kārlis Melzobs un Arnita Melzoba.

 1. Piedāvājums ar devīzi "Putnu ieleja" (PDF fails, 3 MB)
  Piedāvājuma "Putnu ieleja" paskaidrojuma raksts (PDF fails, 2 MB)
 2. Piedāvājums ar devīzi Azvēja lokā" (ZIP fails, 15 MB)
  Piedāvājums ar devīzi Azvēja lokā" (PDF fails, 6 MB)
 3. Piedāvājums ar devīzi "Oāze" (ZIP fails, 12 MB)
  Piedāvājuma "Oāze" paskaidrojuma raksts (ZIP fails, 2 MB)

Kārļa Zāles laukuma metu konkurss

No 2019. gada 11. janvāra līdz 20. februārim pašvaldība rīkoja Kārļa Zāles laukuma telpisko koncepciju (metu), kā arī būvprojekta izstrādes un būvdarbu autoruzraudzības izmaksu konkursu.

Dalībnieki bija aicināti iesniegt ne tikai priekšlikumus, kā laukumu pārveidot par kvalitatīvu, ilgtspējīgu, funkcionālu, drošu un ērti lietojamu publisko ārtelpu, bet arī iespējamā būvprojekta izmaksas atbilstoši darba uzdevumam „Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā”.

Pašvaldība, piesaistot ES fondu līdzekļus, ir iecerējusi ne tikai sakārtot laukuma teritoriju, bet arī pārbūvēt Vecās ostmalas ieliņas starp Jūras ielu un Tirdzniecības kanālu no Tramvaja tilta līdz Graudu ielai.

Konkursam tika iesniegti divi priekšlikumi. Par labāko žūrija atzina priekšlikumu, kura devīze ir “AM:PM”.

Uzvarētāju devīzes “AM:PM” autori ir SIA "Via FUTURE" un SIA “Ainavists”; savukārt otra meta, ar devīzi “LPJID”, autori ir SIA "LAAGA ARCHITECTS”, SIA “Ainavu projektēšanas birojs ALPS”, SIA “E. Daniševska birojs” un SIA “City Playground”.

 1. Piedāvājums ar devīzi “AM:PM” 
  AM:PM skaidrojošais apraksts (PDF fails, 3 MB)
  AM:PM planšete (PDF fails, 134 MB)

 2. Piedāvājums ar devīzi “LPJID”
  LPJID skaidrojošais apraksts (PDF fails, 3 MB)
  LPJID planšete (PDF fails, 184 MB)

Papildu informācija

Iveta Ansone
Jaunliepājas un Karostas rajonu arhitekte
Tālrunis: 63 404 411
E -pasts: iveta.ansone@liepaja.lv

Gunta Šnipke
Vecliepājas rajona arhitekte
Tālrunis: 63 404 772
E -pasts: gunta.snipke@liepaja.lv

 • Atjaunots:
 • 21. marts, 2019