Uzņēmēju projektu konkurss

1. MVK projektu konkursa nosacījumi

Liepājas pašvaldība ir izstrādājusi mazo un vidējo komercsabiedrību jeb MVK projektu konkursu, kas paredz piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu uzņēmēju ideju atbalstam.

Projektu iesniegšana 2020. gadā vēl nav izsludināta.

Projekta pieteikumus var iesniegt:

 • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldē Rožu ielā 6, Liepājā, 149. telpā;
 • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rožu ielā 6, Liepājā.

Uz atbalstu var pretendēt uzņēmumi:

 • kuri ir reģistrēti Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā;
 • kuriem nav nodokļu parādu.

Dome piešķir līdzfinansējumu MVK projektiem, kas paredz:

 • jaunu darbavietu radīšanu;
 • jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu, radot pievienoto vērtību, lai veicinātu Liepājas ekonomisko attīstību

Priekšroka tiks dota projekta pieteikumam, ar kuru:

 • tiek veicināta nodarbinātība, radot pilna laika darba vietas;
 • tiek nodrošināta projekta ilgtspēja;
 • tiek veicināta infrastruktūras attīstība teritorijās (piemēram, Centrālā pludmales daļa; Beberliņi; Zirgu sala; Ziemeļu mols u.c.), kurās pašvaldība piesaista Eiropas Savienības fondu līdzekļus vai pašvaldības budžeta līdzekļus;
 • tiek veicināta kvalitatīvu pakalpojumu vai produktu attīstība;
 • tiek veicināta jaunu IKT risinājumu – infrastruktūras, aprīkojuma vai programmatūras izstrāde, testēšana un ieviešana;
 • tiek nodrošināta profesionāla projekta īstenošana un kvalitāte.

MVK projektu konkursa finansējums

Konkursam atvēlētais budžets tiek apstiprināts domes sēdē, vidēji tie ir 100 000 eiro.

Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu līdz 50% no projekta kopējās summas. Minimālais līdzfinansējums ir 2 500 eiro. Maksimālais – 15 000 eiro.

Līdzfinansējums tiek izmaksāts pēc projekta realizēšanas.

Projekta pieteikumu iesniegšana tiek izsludināta pašvaldības mājaslapā un medijos.

Jautājumiem un konsultācijām

Arnis Vītols
Liepājas pašvaldības administrācijas Ekonomikas nodaļas vadītājs
Tālrunis: 63 404 726
E-pasts: arnis.vitols@liepaja.lv

Konsultācijas var saņemt arī klātienē Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, vēršoties Attīstības pārvaldē, 149. kabinetā.

 • Atjaunots:
 • 25. janvāris, 2019