Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

NVO projektu konkursi

2. Nevalstisko organizāciju projektu konkurss

Atbalsts NVO projektiem

NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā.

Pašvaldība finansējumu piešķir NVO projektu līdzfinansēšanai, tādēļ būtiska ir pašu organizāciju spēja piesaistīt finansējumu arī no citiem avotiem.

Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

  • projektu pieteikumus var iesniegt biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kuru juridiskā adrese ir Liepājas pilsētā,
  • pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt mazāks par 500 eiro un lielāks par 3000 eiro, nepārsniedzot 70% no projekta kopējām izmaksām,
  • aktivitātēm jānotiek Liepājas pilsētā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem,
  • projekta aktivitātes tiek īstenotas konkursa izsludināšanas gadā un atbilstoši noteiktajām prioritātēm, ja projektu izvērtēšanas komisija nav noteikusi citādi.

NVO projektu konkursa nolikums.

Projektu konkursa rezultāti

Jautājumiem un konsultācijām

Elīna Saldovere
Liepājas pašvaldības administrācijas eksperte NVO jautājumos
Tālrunis: 63 404 721
E-pasts: nvo@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 29. septembris, 2023