NVO projektu konkursi

2. Nevalstisko organizāciju projektu konkurss

Atbalsts NVO projektiem

NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā.

Pašvaldība finansējumu piešķir NVO projektu līdzfinansēšanai, tādēļ būtiska ir pašu organizāciju spēja piesaistīt finansējumu arī no citiem avotiem.

Projektu konkursa rezultāti

Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

  • projektu pieteikumus var iesniegt biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kuru juridiskā adrese ir Liepājas pilsētā,
  • pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt mazāks par 300 eiro un lielāks par 2500 eiro, nepārsniedzot 70% no projekta kopējām izmaksām,
  • aktivitātēm jānotiek Liepājas pilsētā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem,
  • projekta aktivitātes tiek īstenotas konkursa izsludināšanas gadā un atbilstoši noteiktajām prioritātēm, ja projektu izvērtēšanas komisija nav noteikusi citādi.

Projekta pieteikums jāsagatavo atbilstoši konkursa nolikumam.

Konsultācijas par projekta pieteikuma sagatavošanu var saņemt pie Liepājas pašvaldības sabiedrības pārvaldes speciālista darba dienās, iepriekš vienojoties par konsultācijas laiku, rakstot uz e-pasta adresi nvo@liepaja.lv.

Kontaktinformācija

Brigita Dreiže
Liepājas pašvaldības administrācijas
sabiedrības pārvaldes speciāliste
Tālrunis: 63 404 721
E-pasts: nvo@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 25. aprīlis, 2019