Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts Latvijas Republikas proklamēšanas dienā

Pabalstu 50 eiro apmērā var saņemt politiski represētas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā.

Pabalsta saņemšanai no 1. oktobra līdz 30. novembrim Sociālajā dienestā jāiesniedz politiski represētās personas iesniegums, ko var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai nogādāt ar citu personu starpniecību. 

Pabalstu izmaksā, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja pabalsta saņēmējam kredītiestādē nav atvērts konts, Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja lūguma izņēmuma gadījumā pabalstu nogādā dzīvesvietā.

Kontaktinformācija

Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: E.Veidenbauma iela 3, 220. kabinets
Tālrunis: 63 489 674

  • Atjaunots:
  • 1. oktobris, 2019