Pabalsts Latvijas Republikas proklamēšanas dienā

Pabalstu 50 eiro apmērā ir tiesības saņemt politiski represētās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā.

Pabalsta saņēmēju sarakstu katru kalendāro gadu sagatavo Sociālais dienests

Ja personai ir tiesības saņemt pabalstu, bet tā nav iekļauta sarakstā, tad persona vai tās pilnvarotā persona pabalstu pieprasa Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu ne vēlāk kā līdz kalendārā gada 10. decembrim.

Pabalstu izmaksā kredītiestādē vai ieskaita pabalsta pieprasītāja kontā kalendārā gada novembrī vai decembrī. Sociālais dienests pēc pabalsta saņēmēja lūguma pabalstu var nogādāt arī dzīvesvietā, ja pabalsta saņēmējam veselības stāvokļa dēļ nav iespējams pabalstu saņemt kredītiestādē. 

Politiski represētajiem uz Latvijas simtgadi būs divi svētku pabalsti. Lasīt vairāk

*** Pakalpojuma "Pabalsts Latvijas Republikas proklamēšanas dienā" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv