Pabalsts pārtikas iegādei

Pabalstu pārtikas iegādei 45 eiro apmērā vienai personai mēnesī, bet ne vairāk kā 200 eiro apmērā ģimenei mēnesī, var saņemt Liepājā deklarēta ģimene vai persona. Pabalstu pārtikas iegādei piešķir mantiskā veidā – tie ir taloni pārtikas iegādei veikalā.

Kādos gadījumos var saņemt pabalstu?

Pabalsta pieprasīšana

Pabalstu var pieprasīt Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3, 111. kabinetā. Pabalsta pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums.

Papildu informācijai

Sociālais dienests
Tālrunis: 63 489 655

*** Pakalpojuma "Pabalsts pārtikas iegādei" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv