Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības dokumentu izsniegšana

Lai saņemtu Liepājas pašvaldības oficiālos dokumentus, to atvasinājumus vai arhīva dokumentus, personai jāiesniedz pašvaldībai adresēts iesniegums un jāsamaksā nodeva par dokumentu izsniegšanu.

Pakalpojumu var pieprasīt, iesniedzot iesniegumu:

  1. Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros,
  2. Elektroniski uz iestādes E-adresi,
  3. Elektroniski e-pastā pasts@liepaja.lv, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu,
  4. Pa pastu.

Pēc iesnieguma saņemšanas Liepājas pašvaldības administrācijas Administratīvā daļa sagatavo pieprasīto dokumentu un nosūta vai izsniedz personai rēķinu par samaksājamās nodevas apmēru, kas noteikts atbilstoši Liepājas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 39 “Par nodevām par Liepājas pilsētas domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to atvasinājumiem”.

Nodevas maksa ieskaitāma kontā:

Saņēmējs: Liepājas Centrālā administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Konta numurs: LV09UNLA0010188888888
Banka: AS “SEB banka”
Bankas kods: UNLALV2X

Pēc nodevas samaksas veikšanas un maksājuma fakta apliecināšanas persona dokumentus var saņemt sev ērtā veidā: klātienē, pa pastu, e-pastā vai E-adresē.

Pakalpojuma apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 10. oktobris, 2022