Pašvaldības iestāžu darba režīms ārkārtējās situācijas laikā līdz 9. jūnijam14. maijs, 2020Pašvaldība

  Rūpējoties par iedzīvotāju veselību un sekojot līdzi noteiktajām Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, kā arī saistībā ar valdības izsludināto ārkārtas situāciju valstī, ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību, Liepājas pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās ir noteikti vairāki ierobežojumi, tādēļ aicinām saņemt informāciju un pakalpojumus attālināti.

  Saistībā ar ārkārtējo situāciju lielākā daļa Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības strādā citādā režīmā, apmeklētāju pieņemšanu organizējot attālināti, tā pēc iespējas samazinot iespējamo vīrusa izplatību.

  Pašvaldības darbinieku kontaktu saraksts.

  Sociālais dienests

  Sociālais dienests no 10. jūnija uzsāks daļēju klientu pieņemšanu klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Sociālās palīdzības saņemšanai pierakstīties iespējams jau no 1. jūnija, zvanot pa tālruni: 63 489 652, Karostas iedzīvotājiem: 63 456 185, Velnciema iedzīvotājiem: 63 426 044.

  Uzzināt vairāk par Sociālā dienesta pakalpojumiem ārkārtējās situācijas laikā. Sociālā dienesta klienti tiek aicināti par jebkuriem jautājumiem, kas saistīti ar sociālo palīdzību un pakalpojumiem, konsultēties telefoniski ar nodaļu darbiniekiem:

  No 16. marta savu darbību pārtrauc Pensionāru dienas centri Klaipēdas ielā 96a un Ģenerāļa baloža ielā 1.

  No 18. maija durvis saviem klientiem vērs Sociālā dienesta Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem.

  Liepājas pilsētas bāriņtiesa

  No 13. marta pārtrauc apmeklētāju apkalpošanu klātienē, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā. Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties pa tālruņiem: 63 422 496 vai 22 318 505.

  Iesniegumus, sūdzības, atbildes vēstules u.c. dokumentus aicinām iedzīvotājus iesniegt:

  • sūtot pa pastu – uz adresi Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401;
  • sūtot elektroniski, parakstītu ar elektronisko parakstu – uz Liepājas pilsētas bāriņtiesas elektronisko pasta adresi barintiesa@liepaja.lv;
  • klātienē – ievietojot Pašvaldības policijas pastkastītē pirmajā stāvā;

  Paredzētās bāriņtiesas sēdes notiks ierastajā kārtībā. Aicinām bāriņtiesas sēdes procesa dalībniekus izvērtēt savu veselības stāvokli un neierašanās gadījumā savlaicīgi informēt bāriņtiesu.

  Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un īpašu vērību pievērst bērnu drošībai un aprūpei. Lasīt vairāk.

  Izglītības pārvalde un izglītības iestādes

  No 13. maija turpināsies attālinātais mācību process visās izglītības iestādēs un visu veidu izglītības procesu ārpus izglītības iestādēm arī būs jānodrošina attālināti, bet skolēni nepieciešamības gadījumā varēs tikties individuālās klātienes konsultācijās.

  12. klasēm ir noteikts mācību gada pagarinājums līdz 7. jūlijam. 9. klasei valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi nenotiks, izņemot centralizēto eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās skolēniem, kuri šo eksāmenu vēlas kārtot. Centralizēto eksāmenu kārtotājiem un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtotājiem būs atļautas klātienes konsultācijas.

  No 13. maija tiks atvērtas visas Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes un J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas pirmsskolas sagatavošanas grupas. Lasīt vairāk.

  Nolemts pārtraukt bērnu nometņu darbību līdz turpmākiem valdības lēmumiem.

  Zinātnes un izglītības inovāciju centrs (ZIIC), sākot ar 15. maiju, atver eksponātu zāli apmeklētājiem. Lasīt vairāk.

  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde daļēji pāriet uz attālinātu darbu. Iespēju robežās aicinām saziņai izmantot tālruni vai e-pastu. Izglītības pārvaldes darbinieku kontakti.

  Attālināto mācību kārtībai aicinām sekot līdzi skolu mājaslapās.

  Pašvaldības administrācija

  No 16. marta apmeklētājus klātienē nepieņems. Nepieciešamības gadījumā ar Liepājas pašvaldības administrāciju lūdzam sazināties pa tālruņiem: 63 404 750 vai 63 404 773, rakstīt e-pasta vēstuli: pasts@liepaja.lv, vai atstāt iesniegumu Liepājas pašvaldības administrācijas ēkas foajē (Rožu iela 6), kur no nodrošināta pastkastīte sūtījumu nodošanai. 

  Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

  • Tiek ierobežots vienlaicīgu apmeklētāju skaits nodaļas pieņemšanas laikā, kurš tiks regulēts izmantojot zvana pogu pie ārdurvīm.
  • Nodaļā tiek pieņemtas tikai Liepājas pilsētā deklarētas personas. Jaundzimušā un laulības reģistrācijai vismaz vienai personai ir jābūt deklarētai Liepājā.
  • Tiek atcelts apmeklētāju pieņemšanas laiks sestdienās.
  • Laulības reģistrācija ir atļauta klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, diviem pilngadīgiem lieciniekiem un viesu skaitam, kas nepārsniedz 15 personas.
  • Maksājumus par pakalpojumiem nodaļas kasē var veikt tikai ar maksājumu karti. 

  Aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports"

  Aģentūra strādās ierastajā darba režīmā, tomēr aicina jautājumus, kurus var atrisināt telefoniski vai elektroniski (konsultācijas, ieteikumi, taksometru licences kartiņu pagarināšanu) to darīt izmantojot tālruni: 63 428 744, e-pastu: transports@liepaja.lv vai izmantojot sociālos tīklos facebook: @Liepajastransports, vai twitter: @SatiksmeLiepaja. Aģentūra aicina iedzīvotājus nenākt uz aģentūru pēc sabiedriskā transporta kustības sarakstiem, tos var lejuplādēt šeit.

  • Nekursēs skolēnu ekspreši. Lasīt vairāk.
  • Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta abonementa biļešu ar 100% atvieglojumiem termiņš, kas beidzas laika posmā no 18. marta, automātiski tiek pagarināts par mēnesi. Lasīt vairāk.

  Būvvalde

  Klientu pieņemšana Būvvaldes telpās no 16. marta tiek pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Ar būvvaldes speciālistiem var sazvanīties rakstiski vai telefoniski: darbinieku kontaktinformācija.

  Dokumentus iespējams iesniegt, izmantojot elektroniskos saziņas kanālus, e-pakalpojumus, nosūtot pa pastu – Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, vai, galējas nepieciešamības gadījumā, atstāt dokumentus Liepājas pašvaldības administrācijas ēkas foajē (Rožu iela 6), kur tiks nodrošināta pastkastīte sūtījumu nodošanai.

  Būvvalde aicina apmeklēt Būvniecības informācijas sistēmu (BIS), kurā atrodama aktuāla informācija par būvniecības procesiem pilsētā.

  No 16. marta apturēta tādu objektu (dzīvokļu, telpu grupu, dzīvojamo māju u. tml.) apskate dabā un pieņemšana ekspluatācijā, kuros atrodas vai uzturas cilvēki. Būvvaldē tiks organizēta tikai to dzīvojamo māju jaunbūvju, telpu grupu, palīgēku, inženierbūvju u. tml. apskate dabā un pieņemšana ekspluatācijā, kurās neatrodas vai neuzturas cilvēki.

  Komunālā pārvalde

  No 16. marta apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Komunālā pārvalde strādās, darbu organizējot attālināti, pēc iespējas samazinot darbinieku tiešos kontaktus ar apmeklētājiem.

  Nepieciešamības gadījumā ar LPPI “Komunālo pārvaldi” lūdzam sazināties:

  • telefoniski: darba laikā: 63 480 965
  • e-pastā: komunala.parvalde@liepaja.lv
  • iesniegumu atstāšanai izmantot LPPI “Komunālā pārvalde” pastkastīti, kas atrodas Uliha iela 44 kāpņutelpā, 1. stāvā
  • pa diennakts dežuranta mobilo tālruni: 22 011 963, tostarp, izmantot aplikāciju “WhatsApp”, nosūtot ziņu/bildes/video.

  Nekustamā īpašuma pārvalde

  Apmeklētājus no 16. marta klātienē nepieņems. Pie ieejas durvīm 1. stāvā būs galds, uz kura novietota informācija uzziņai, iestādes darbinieku tālruņa numuri, papīrs, iesniegumu veidlapas un rakstāmais, lai var uzrakstīt iesniegumu un to tur pat varēs iemest LPPI "Nekustamā īpašuma pārvalde" pastkastītē. Kontakttālrunis: 63 404 708.

  Kapsētu pārvalde 

  Lai novērstu pulcēšanās riskus, kā arī rūpētos par apmeklētāju un darbinieku drošību, no 10. jūnija Liepājas kapsētu pārvaldē tiks ieviesta apmeklētāju apkalpošana pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 63 424 533, jo pakalpojumus nebūs iespējams saņemt ierastajā rindas kārtībā.

  Sporta pārvalde

  Gan Sporta pārvaldes, gan profesionālo izglītības iestāžu administrācija strādās kā ierasts, bet aicina apmeklētājus izvērtēt nepieciešamību pēc tikšanās klātienē, kā arī precizēt tikšanās laikus iepriekš telefoniski vai e-pastā. Sporta pārvaldes kontaktinformācija un bērnu sporta skolu kontaktinformācija.

  Kultūras pārvalde

  No 16. marta apmeklētājus klātienē nepieņems. Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties pa tālruņi: 63 483 939 vai rakstīt e-pasta vēstuli: liepajaskultura@liepaja.lv.

  Pašvaldības policija

  Turpina pildīt savus pienākumus, ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus. Iedzīvotāji ir aicināti izvērtēt policijas izsaukšanas nepieciešamību, kā arī neizmantot operatīvo tālruni uzziņām, kur iegūt informāciju par COVID-19, lai neradītu risku citiem cilvēkiem saņemt palīdzību dzīvībai kritiskās situācijās.

  Izsaukumu saņemšanas gadījumos prioritāte būs tiem izsaukumiem, kuri būs saistīti ar draudiem cilvēku dzīvībai vai veselībai. Iepriekš nozīmētu lietu izskatīšana klātienē tiek pārcelta līdz laikam, kad tiks atcelta ārkārtējā situācija Latvijā.

  Piekļuve Pašvaldības policijas ēkā ir ierobežota. Ja tas ir iespējams, lūdzam risināt aktuālos jautājumus attālināti, izmantojot elektroniski pieejamos pakalpojumus www.latvija.lv, kā arī saziņai izmantojot pašvaldības policijas oficiālo e-pastu: policija@liepaja.lv.

  Ja nepieciešama tūlītēja pašvaldības policijas palīdzība, zvanīt uz operatīvo tālruni: 63 420 269.

  Liepājas Olimpiskais centrs

  SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” un SIA “OC Liepāja” (LOC Olimpiskais centrs, LOC Baseins&SPA, LOC Ledus halle, LOC Manēža, LOC Tenisa halle, stadions “Velnciems”, stadions “Raiņa parks”, stadions “Olimpija”, stadions “Daugava”, stadions “Daugava” rezerves laukums) uz nenoteiktu laiku apmeklētājiem tiek SLĒGTS.

  Kultūras iestādes

  No 12. maija Liepājas muzejs un bibliotēkas atsāk savu darbību.

  No 19. maija koncertzāle "Lielais dzintars" būs atvērta apmeklētājiem. Turpmākais darba laiks:
  Pirmdienās: slēgts
  No otrdienas līdz piektdienai no plkst. 12.00 līdz 17.00
  Sestdiena, svētdiena no plkst. 10.00 līdz 15.00.

  Liepājas teātris, kā arī citas kultūras un atpūtas iestādes nebūs publiski pieejamas.

  Visi publiskie pasākumi Liepājā tiek atcelti. Aicinām sekot līdzi katras iestādes paziņojumiem, kā arī pasākumu organizatoru sniegtajai informācijai par jauniem pasākumu datumiem un citu informāciju, kas saistīta ar iegādātajām biļetēm.

  SIA "Liepājas enerģija"

  SIA “Liepājas enerģija” pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Lūdzam ar uzņēmuma speciālistiem sazināties, zvanot pa norādītājiem tālruņa numuriem: Klientu daļa - 26 163 023, Tehniskā daļa - 29 493 408, Lietvede - 63 425 904. Topogrāfiju saskaņošana elektroniski: renate.trinite@liepajasenergija.lv. Rakšanas atļaujas lūdzam ievietot pasta kastītē pie uzņēmuma ārdurvīm!

  Veselības aprūpe

  Ierastajā režīmā strādā visas pašvaldības veselības aprūpes iestādes – SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” filiāle Zobārstniecības poliklīnika, SIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” un SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs”.

  Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversme "Lauvas sirds"

  No 18. maija dzīvnieku patversme atsāk darbu ierastajā režīmā. Uzzināt vairāk.

  Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs

  No 12. maija atsāk pieņemt klientus klātienē.
  No pirmdienas līdz piektdienai: plkst. 9.00–17.00, sestdienās plkst. 10.00–16.00, svētdien – slēgts. 

  Liepājas RAS

  Turpina darbu ierastajā režīmā.

  SIA „Liepājas autostāvvietas”

  Turpina darbu ierastajā režīmā.

  Valsts iestādes

  Arī valsts iestādēs pārtraukta klientu apkalpošana klātienē.

  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Saziņai, rakstot uz e-pastu: konsultacijas@vsaa.gov.lv vai zvanot pa tālruni: 64 507 020.
  • Nacionālās veselības dienests. Bezmaksas uzziņas tālrunis: 80 001 234.
  • Nodarbinātības valsts aģentūra. Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80 200 206.
  • Valsts ieņēmumu dienests. Konsultatīvais tālrunis: 67 120 000.
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Informatīvais tālrunis: 67 209 400.
  • Ceļu satiksmes drošības direkcija. Atcelti autovadītāju teorijas un praktiskās braukšanas eksāmeni. Klātienes pakalpojumi – transportlīdzekļu reģistrācijā un autovadītāju apliecību izsniegšanā turpmāk tiks nodrošināti tikai pēc iepriekšējā pieraksta. Tehniskā apskate tiks nodrošināta ierastajā kārtībā.
  • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija. Bezmaksas tālrunis: 80 205 009.

  Aktuālajai informācijai par vīrusu "Covid-19" var sekot Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā un sociālajos tīklos – tas ir arī galvenais informācijas iegūšanas avots: www.spkc.gov.lv/lv