Pedagoģiski medicīniskā komisija

Pedagoģiski medicīniskās komisijas kompetence ir sniegt atzinumu par atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem, kā arī par vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4. klasei.

Pedagoģiski medicīniskā komisija, pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu, sniedz arī atzinumu par ilgstoši slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12. klasei.

Izglītojamā pieteikšana Liepājas pedagoģiski medicīniskajai komisijai notiek ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, vecākiem vai pilnvarotai personai personīgi iesniedzot nepieciešamos dokumentus:

Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centrā
Uliha ielā 36, 1. kabinetā
Mobilais tālrunis: 22 006 088

Liepājas administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem izglītojamajiem pakalpojums ir bezmaksas, bet apkārtējos novados dzīvojošajiem tas ir maksas pakalpojums. 

Reģistrācija pedagoģiski medicīniskajai komisijai, kā arī  pieteikšanās uz konsultācijām pie psihologa, logopēda, speciālā pedagoga notiek sākot ar 15. augustu zvanot: 22 006 088

Skatīt Komisijai iesniedzamie dokumenti un veidlapas

***Pakalpojuma "Pedagoģiski medicīniskā komisija" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv