Pedagoģiski medicīniskā komisija

Pedagoģiski medicīniskās komisijas kompetence ir sniegt atzinumu par atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem, kā arī par vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4. klasei.

Pedagoģiski medicīniskā komisija, pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu, sniedz arī atzinumu par ilgstoši slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12. klasei.

Izglītojamā pieteikšana Liepājas pedagoģiski medicīniskajai komisijai notiek vecākiem vai pilnvarotai personai personīgi iesniedzot nepieciešamos dokumentus:

  • iesniegums (veidlapa);
  • ģimenes ārsta izziņa par bērna vispārīgo veselības stāvokli;
  • citu speciālistu atzinumi, ja tādi ir.

Liepājas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdei jāpiesakās iepriekš zvanot: 22 006 088.

Skatīt Komisijai iesniedzamie dokumenti un veidlapas

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes notiek katra mēneša 2. un 4. otrdienā.

Dokumenti jāiesniedz

Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centrā
Adrese: Peldu ielā 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 22 006 088

Liepājas administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem izglītojamajiem pakalpojums ir bezmaksas, bet apkārtējos novados dzīvojošajiem tas ir maksas pakalpojums. 

Reģistrācija pedagoģiski medicīniskajai komisijai, kā arī  pieteikšanās uz konsultācijām pie psihologa, logopēda, speciālā pedagoga notiek sākot ar 15. augustu zvanot: 22 006 088

***Pakalpojuma "Pedagoģiski medicīniskā komisija" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 

  • Atjaunots:
  • 4. janvāris, 2021