Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Personu nodrošināšana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem

Tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt personām ar ilgstošiem un nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskajiem defektiem, ja tās saņēmušas ārstniecības personas atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību.

Tehniskos palīglīdzekļus ir tiesības saņemt:

  • 1., 2. un 3.grupas invalīdiem,
  • bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam,
  • bērniem, kuriem tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju,
  • pilngadīgiem cilvēkiem, kuriem tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju,
  • cilvēkiem ar anatomiskiem defektiem - protēzi vai ortopēdiskos apavus.

Tehniskos palīglīdzekļus (rūpnieciski vai individuāli izgatavotus, kā arī palīglīdzekļu nomu) nodrošina Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs.

Centra speciālisti pakalpojumu Kurzemes iedzīvotājiem sniedz Kuldīgas nodaļā, Jelgavas ielā 60, Kuldīga. Tālrunis: 63 320 727.

Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra Kuldīgas nodaļas speciālisti vienu reizi mēnesī rīko izbraukumus uz Liepāju, pieņemot personas Sociālajā dienestā.

Nepieciešamās iesnieguma veidlapas (iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai un Atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai) var saņemt, vēršoties Sociālajā dienestā, E.Veidenbauma ielā 3, 219. kabinetā. Papildu informācija, zvanot pa tālruni: 63 489 673.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtību nosaka: Ministru kabineta noteikumi Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”.