Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza ielā, Liepājā

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pašvaldība
  • 14. oktobris, 2019
  • 25. maijs, 2020

  Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam, veicinot jaunu darba vietu radīšanu.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Projektu plānots īstenot “Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1. kārta” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

  Kopējās projekta izmaksas ir EUR 333 694.71, tai skaitā:

  • Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 129 536.30
  • Valsts budžeta dotācija EUR 5 714.84
  • Pašvaldības finansējums EUR 24 387.37

  Plānotās projekta aktivitātes

  • revitalizēta degradēta teritorija 0,53 ha platībā;
  • radītas 2 jaunas darba vietas;
  • komersantu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – 115 400 EUR.

  Projekta termiņš

  2019./ 2020. gads.

  Kontaktinformācija

  Agris Saule
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītājs
  Attīstības pārvalde
  Tālrunis: 63 404 768
  E-pasts: agris.saule@liepaja.lv