Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2. kārta

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas pašvaldība
  • 10. jūlijs, 2018
  • 26. marts, 2020

  03.07.2018. Liepājas pilsētas pašvaldība ir parakstījusi vienošanos nr. 3.3.1.0/17/I/014 ar CFLA par projekta “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, II kārta” realizāciju, kurā paredzēta Kapsēdes ielas 1. kārtas rekonstrukcija, kura ietverta kanalizācijas un apgaismojuma tīklu pārbūve, vājstrāvu tīklu pārcelšana un ielas seguma izbūve, papildus izbūvējot velo joslu un trotuāru.

  Dokumenti

  Piezīmes


  Finansējums

  Kopējās projekta izmaksas ir EUR 1 846 285,46, tai skaitā:

  • Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 1 512 799,67;
  • valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 66 741,16;
  • pašvaldības finansējums EUR 200 223,49.

  Kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 779 764,32.
  Kopējās neattiecināmās izmaksas EUR 66 521,14.

  Projektā plānotie iznākuma rādītāji

  1. Komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā – 8.
  2. Jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā – 25.
  3. No projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos - 1 572 032,00 Euro.

  Projektu plānots realizēt 9 mēnešu laikā.

  Būvdarbu veicējs: SIA “Aizputes ceļinieks”
  Būvuzraudzība: SIA “d4m”
  Autoruzraudzība: SIA “Projekts 3”

  Kontaktpersona

  Agris Saule
  projektu vadītājs
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  Projektu ieviešanas nodaļa
  Tālrunis: 63 404 768
  Mobilais tālrunis: 29 884 599
  E-pasts: agris.saule@liepaja.lv