Starptautiskais projekts "Future divercities"

Projekts “Future DiverCities” ir desmit Eiropas un Kanādas partneru iniciatīva (ieskaitot Liepāju), kuru finansē Eiropas komisijas programma “Radošā Eiropa”. Visi projekta partneri, kas ikdienā piedalās pilsētu veidošanas procesos un apgūst jaunas mākslinieciskas formas, iesaistījušās projektā, lai izpētītu radošo inovāciju spēju izaicināt pilsētvidi.

Izmantojot starpkultūru sadarbību sociokultūras un digitālajā kontekstā, projekts Future DiverCities sper soli mākslas attīstības virzienā pilsētvidē. Izmantojot modeli Pilsēta 3.0 (City 3.0) – skatījumu uz pilsētām caur digitālā laikmeta prizmu – pilsētas iedzīvotāji veido, pārveido un kopīgi izstrādā savu pilsētu ar kolektīvās iztēles un inteliģences palīdzību.   

Projekts “Future DiverCities” īsteno visaptverošu programmu, kas apskata mākslas un radošā darba lomu pilsētvidē. Programma ietver plašu darbību klāstu – kopienu laboratorijas, iedzīvotāju seminārus un mākslinieciskos procesus –, kas izpēta un parāda, kā mākslinieki un radošums var radīt inovatīvus veidus nākotnes pilsētu veidošanai un kā tas atbilst pašreizējai domāšanai un vajadzībām, kas saistītas ar pilsētu transformāciju.

Projektu finansē programma "Radošā Eiropa", Latvijas Kultūras ministrija un Liepājas pilsētas dome.

Vairāk par projektu "Future DiverCities"tīmekļvietnē futuredivercities.eu

Kontaktinformācija

Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde
Tālrunis: 63 483 939
E-pasts: liepajaskultura@liepaja.lv
www.liepaja.lv/kultura