Sabiedriskā ēdināšana

1. Atļaujas saņemšana ēdināšanai

Atļauju tirdzniecībai var saņemt pēc pašvaldības nodevas samaksas.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā pieļaujama tikai ar piesaisti pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas vietai, izņemot Liepājas pilsētas parku un pludmales zonas teritoriju.

Ēdināšana pludmales zonā

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pludmales zonā tiek rīkots konkurss par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Par konkursa izsludināšanu aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības mājaslapā.

Ēdināšana parku zonā

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana parku zonā var tikt veikta pamatojoties uz iesniegumu un pievienotajiem dokumentiem pašvaldības noteiktajās vietās. Lai saņemtu atļauju, pašvaldībā jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa.
Pakalpojuma apraksts pieejams arī portālā www.latvija.lv.

Ēdināšana pasākumu laikā

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana pasākuma laikā var tikt veikta, iesniedzot iesniegumu par plānoto tirdzniecības laiku, aizņemamās vietas platību, preču sortimentu, norādot, ka tiks veikta sabiedriskā ēdināšana. Iesniegums jāsaskaņo ar pasākuma rīkotāju. Lai saņemtu atļauju, pašvaldībā jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa.

Pakalpojuma apraksts pieejams arī portālā www.latvija.lv.