Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sabiedriskā ēdināšana

2. Nodevas apmaksa ēdināšanai

Ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi tiek sniegti uz pašvaldības zemes, pirms atļaujas saņemšanas ir jāsamaksā pašvaldības nodeva.

Nodevas apmērs noteikts Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā”.

Nodevas apmaksas rekvizīti

Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģ. Nr.: 90000063185
Norēķinu konts: LV09UNLA0010188888888
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: jānorāda rēķina numurs vai personas vārds, uzvārds / komersanta nosaukums, tirdzniecības veids un tirdzniecības vietas adrese.

  • Atjaunots:
  • 7. jūnijs, 2023