Sabiedriskā ēdināšana

2. Nodevas apmaksa ēdināšanai

Veikt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās ir atļauts tikai pēc nodevas samaksas un saņemot pašvaldības atļauju.

Nodevas apmērs atkarīgs pārtikas preču grupas, kas noteikts Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā”.

Nodevas apmaksas rekvizīti

Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģ. Nr.: 90000063185
Norēķinu konts: LV09UNLA0010188888888
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: jānorāda rēķina numurs vai personas vārds, uzvārds, tirdzniecības veids un tirdzniecības vietas adrese.