Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālā rehabilitācija bērnam ar invaliditāti

Bērna sociālā rehabilitācija tiek nodrošināta, apmaksājot bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja izvēlētā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja izsniegtu rēķinu.

Bērnam ar ir tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz 400 euro apmērā kalendārajā gadā. 

Pakalpojumu piešķir, ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 500 eiro. Izvērtējot ienākumus, netiek ņemts vērā bērna invalīda kopšanas pabalsts, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu un pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana un pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās.

Lai saņemtu pakalpojumu, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, kurā norāda vēlamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidu atbilstoši bērna veselības stāvoklim un papildus iesniedz:

  • iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā norāda ģimenes sastāvu un ienākumus,
  • ģimenes locekļu ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, ja ziņas par tiem nav pieejamas valsts un pašvaldības datu bāzēs,
  • ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu atzinumu par bērna veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidu.

Pakalpojumu sniedzējam jābūt reģistrētam ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, ārstniecības iestāžu reģistrā vai sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Informāciju un konsultāciju par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot Sociālajam dienestam pa tālruni: 63 489 671.

*** Pakalpojuma "Sociālā rehabilitācija bērnam ar invaliditāti" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 1. jūlijs, 2022