Sporta sacensību un pasākumu līdzfinansēšana

Sporta sacensību un pasākumu projektu līdzfinansēšanas mērķis ir veicināt sporta norišu daudzveidību, kvalitāti un sabiedrisko atpazīstamību, kā arī pašvaldības piešķirtā finansējuma ekonomisku un racionālu izlietošanu.

Nolikums par sporta sacensību un pasākumu līdzfinansēšanu

Līdzfinansēšanas nosacījumi

Pieteikties līdzfinansējumam var Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas. Par pretendentu nevar būt Liepājas pilsētas pašvaldības izveidota iestāde.

Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

Projekts īstenojams Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem.

Līdzfinansējums tiek piešķirts projektiem, kas:

  • veicina Liepājas pilsētas iedzīvotāju aktīvu un veselīgu dzīvesveidu;
  • veicina vairāku sociālo grupu iesaistīšanos sporta nodarbībās;
  • veicina norišu daudzveidību un kvalitāti;
  • sekmē augsta līmeņa valstiski un starptautiski nozīmīgu sacensību norisi;
  • veicina sabiedrisko atpazīstamību un Liepājas pilsētas atpazīstamību.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas nākošajā kalendārajā gadā pēc konkursa izsludināšanas pašvaldības mājaslapā, ja projektu izvērtēšanas komisija nav noteikusi citādi.

Kontaktinformācija

Mārtiņš Kirma
Liepājas Sporta pārvaldes
sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītājs
Tālrunis: 26 549 567
E-pasts: martins.kirma@liepaja.lv

  • Publicēts:
  • 5. septembris, 2019