Tematiskā darba grupa “Jaunatnes politika”

Liepājas jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir nozīmīga sabiedrības daļa, kurā nepieciešams nodrošināt labvēlīgu vidi jaunatnes sabiedrisko iniciatīvu tapšanai un īstenošanai, kā arī neformālās izglītības ceļā veicināt dzīvei nepieciešamo prasmju, zināšanu un kompetenču apgūšanu. Tādējādi tiks veicināta pašas jaunatnes dzīves kvalitātes uzlabošanās, kā arī sekmēts tās gaidāmais pienesums sabiedrības labklājībā.

Vienotas valsts politikas izstrādi jaunatnes politikas nozarē un tās koordinētu īstenošanu īsteno Izglītības un zinātnes ministrija, taču likumā aprakstīta arī pašvaldības kompetence jaunatnes politikas mērķu sasniegšanā.

Nozares profila mērķis ir sniegt izejas informāciju tematiskās darba grupas “Jaunatnes politika” dalībniekiem, lai palīdzētu izstrādāt kultūras nozares attīstības pasākumus Liepājas AP2027 ietvaros.

Zemāk tekstā ir apkopota un analizēta informācija, kas ir saistīta ar jaunatni un jaunatnes politiku īstenojošo institucionālo sistēmu Liepājas pašvaldībā:

  1. Esošās situācijas raksturojums (.pdf)
  2. Jaunatnes politikas nozares 2020. gadam izvērtējums (.pdf)
  3. Galvenie politikas plānošanas dokumenti (.pdf)
  4. Pieejamie Eiropas fondi 2021.–2027. gada periodā (.pdf)
  5. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti (.pdf)
  6. Jaunatnes politikas nozares projektu saraksts (.pdf)

Otrdien, 28. janvārī kopā sanāca nākamā attīstības programmas 2021.-2027. gadam tematiskā darba grupa par tēmu "Jaunatnes politika". Uzzini vairāk.

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 24. janvāris, 2020
  • 29. janvāris, 2020