Tematiskā darba grupa “Vide”

Nozares profila mērķis ir sniegt pamatinformāciju tematiskās darba grupas “Vide” dalībniekiem, lai palīdzētu izstrādāt vides aizsardzības nozares attīstības pasākumus Liepājas AP2027 ietvaros. Zemāk tekstā ir apkopota un analizēta informācija, kas ir saistīta ar vides nozari Liepājas pašvaldībā.

Nozares profils attiecas uz sekojošām nozares apakškategorijām:

 • Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana, mājokļi un dzīvnieku labturība;
 • Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums;
 • Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība;
 • Enerģētika, energoefektivitāte, klimata pārmaiņas un gaisa kvalitāte.

Zemāk tekstā ir apkopota un analizēta informācija, kas ir saistīta ar transporta nozari Liepājas pašvaldībā.

 1. Esošās situācijas raksturojums (.pdf)
 2. Vides nozares 2020. gadam izvērtējums (.pdf)
 3. Galvenie politikas plānošanas dokumenti (.pdf)
 4. Pieejamie Eiropas fondi 2021.–2027. gada periodā (.pdf)
 5. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti (.pdf)
 6. Vides nozares projektu saraksts (.pdf)
 • Publicēts:
 • 9. marts, 2020