Uzsākta nama Bāriņu ielā 24 konservācija22. maijs, 2020Pašvaldība

  Uzsākti konservācijas darbi ēkā Bāriņu ielā 24
  1 no 3Uzsākti konservācijas darbi - tos ēkas īpašnieku vietā ir organizējusi un finansē Komunālā pārvalde. Ēku Bāriņu ielā 24 vairākkārt ir apsekojuši gan būvvaldes, gan Nacionālā kultūras mantojuma speciālisti. Īpašnieki atkārtoti vairāku gadu garumā ir aicināti veikt darbus ēkas bīstamības novēršanā, taču tā arī savus pienākumus nav pildījuši
  Uzsākti konservācijas darbi ēkā Bāriņu ielā 24
  2 no 3Uzsākti konservācijas darbi - tos ēkas īpašnieku vietā ir organizējusi un finansē Komunālā pārvalde. Ēku Bāriņu ielā 24 vairākkārt ir apsekojuši gan būvvaldes, gan Nacionālā kultūras mantojuma speciālisti. Īpašnieki atkārtoti vairāku gadu garumā ir aicināti veikt darbus ēkas bīstamības novēršanā, taču tā arī savus pienākumus nav pildījuši
  Uzsākti konservācijas darbi ēkā Bāriņu ielā 24
  3 no 3Uzsākti konservācijas darbi - tos ēkas īpašnieku vietā ir organizējusi un finansē Komunālā pārvalde. Ēku Bāriņu ielā 24 vairākkārt ir apsekojuši gan būvvaldes, gan Nacionālā kultūras mantojuma speciālisti. Īpašnieki atkārtoti vairāku gadu garumā ir aicināti veikt darbus ēkas bīstamības novēršanā, taču tā arī savus pienākumus nav pildījuši

  Šonedēļ pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma būvnieki ir uzsākuši ēkas Bāriņu ielā 24 konservācijas darbus saskaņā ar Liepājas būvvaldē akceptētu paskaidrojuma rakstu un ēkas konservācijas darbu veikšanas projektu.

  Ēka, kas atrodas Liepājas vēsturiskajā centrā un kas ir viena no vecākajām ēkām pilsētā, jo celta ap 1750. gadu - kā dzīvojamā māja ar noliktavām puspagrabā, ilgstoši nav uzturēta pienācīgā kārtībā.

  Ēkas konservācijas projekts, kas izstrādāts saskaņā ar iepriekš veikto ēkas vizuālo un tehnisko apsekošanu, paredz liela apjoma sadzīves atkritumu/gružu izvešanu no telpām, lai atslogotu pārsegumus; puspagrabā ar papildus balstiem nostiprināt koka pārsegumus; tīrīt, apstrādāt un aizmūrēt cokola laukakmeņu sienas šuves un izdrupušās vietas; pie ielas puses un abu ēkas galu fasādēm stiprināt metāla sietu, lai saturētu koka detaļas; aizdarīt durvis un logus, lai ēkā nevarētu iekļūt nepiederošas personas un paveikt virkni citu darbu.

  Darbi ir uzsākti pēc tam, kad pilsētas dome šā gada 23. aprīlī Komunālo pārvaldi noteica par aizvietotāju iestādi, lai īpašnieku vietā novērstu apdraudējumu, ko rada bīstamās konstrukcijas un būvelementi. Ēkas kopējais fiziskais nolietojums ir vairāk nekā 75 procenti un liela daļa tās konstrukciju ilgstoši ir bijušas pakļautas atmosfēras nokrišņu iedarbībai.

  Pagaidām darbu izmaksas tiks segtas no Komunālās pārvaldes budžeta, bet pēc tam tiks piedzītas no īpašniekiem.

  Lai gan ēka ir ar augstu nolietojuma pakāpi, faktiski avārijas stāvoklī un īpašnieki apsvēra iespēju to nojaukt, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP) šādu risinājumu neatbalstīja.

  2019. gada 5. februārī Būvvaldē ieradās NKMP pārstāvji un atkārtoti vērsa īpašnieku un Būvvaldes uzmanību, ka nav pieļaujama ēkas nojaukšana, ir jāveic konservācija, kā arī rekomendēja, pirmkārt, veikt grūstošas durvju ailas cokola stāvā nostiprināšanu ielas pusē.

  2019. gada 8. maijā būvvalde ar savu lēmumu minētās ēkas īpašniekiem uzdeva trīs mēnešu laikā pabeigt konservācijas darbus saskaņā ar akceptētu projekta dokumentāciju, taču šis uzdevums netika paveikts.

  Faktiski īpašnieki kopš 2015. gada pavasara nepilda būvvaldes izvirzītās prasības un uzdevumus. Jau pirms pieciem gadiem būvinspektors un būvinženieris apsekoja nekustamo īpašumu un sagatavoja atzinumu, kurā konstatēts, ka ilgu laiku ēka netiek pilnvērtīgi apsaimniekota, ielas pusē cokola stāva līmenī vairāki laukakmeņi atdalījušies no pamatu sienas, ēkas konstrukcijas apdraud gan minētā nekustamā īpašuma iemītniekus, gan kaimiņu teritorijā esošo cilvēku, gan garāmgājēju veselību un dzīvību, kā arī pa ielu braucošo transportlīdzekļu drošību un bojā pilsētas ainavu.

  Ēka Bāriņu ielā 24 ir nozīmīga 18. gadsimta apbūves liecība ar augstu autentiskuma pakāpi.

  Uzziņai
  18. gadsimtā celtās ēkas Bāriņu ielā 24 konservācija
  Ieceres izstrādātājs: SIA "V projekts", Uldis Vecvagars
  Būvdarbu veicējs: SIA "SMAILE L"
  Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Andris Osvalds

  Informāciju sagatavoja

  Aigars Štāls
  Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists
  Tālrunis: 26 444 290
  E-pasts: aigars.stals@liepaja.lv