Veselības veicināšanas projektu konkurss

Veselības veicināšanas projektu konkursa mērķis ir veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju izpratni par veselīgu dzīvesveidu.

2019. un 2020. gadā konkurss netiks izsludināts. Veselības veicināšanas aktualitātes skatīt pie projekta "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs".

Projektu konkursa nosacījumi

Projekta pieteicējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta juridiska vai fiziska persona, kura reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

  • aktivitātēm jānotiek Liepājas pilsētā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem,
  • projekta aktivitātes ir atbilstošas veselības veicināšanas prioritārajām jomām, kuras apstiprina Liepājas pilsētas dome,
  • projekta aktivitātes tiek īstenotas konkursa izsludināšanas gadā, ja projektu izvērtēšanas komisija nav noteikusi citādi.

Projektu konkursa rezultāti

2018. gada veselības veicināšanas projektu konkursa rezultāti

Kontaktinformācija

Elīna Tolmačova
Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja
Tālrunis: 63 404 747
E-pasts: veseliba@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 1. aprīlis, 2019